< BACK TO INDEX< QUAY LẠI

Nike

3F
Vị Trí
Location
10:00 - 22:00
Giờ Hoạt Động
Store hours
028 5411 5559
Thông Tin Liên Hệ
Contact information
Đồ Thể Thao
Entertainment
Men's Fashion
Ngành Hàng
Category
Thông Tin
About
Nike - nhãn hàng giày thể thao nổi tiếng trên thế giới, đến Crescent Mall với tinh thần: "Vì Nike tồn tại để phục vụ các vận động viên, Nike dám thiết kế tương lai của thể thao."
C Rewards
Non C Rewards Partners
Không Phải Đối Tác C Rewards.
End Of Season Sale

Sản Phẩm Nổi Bật
Recommended items
No items found.
Accessories
Car Showroom
Children's Fashion
Cosmetic
Department Store
Education
Electronics
Entertainment
Food & Beverage
Furniture & Homeware
Health & Beauty
Jewelry/Watches
Male Fashion
Mixed Fashion
Others
Shoes & Bags
Sporting Goods
Supermarket
Toy
Women's Fashion
View mall map
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Xem Bản Đồ
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.