< BACK TO INDEX< QUAY LẠI

Owndays

GF
Vị Trí
Location
10:00 - 22:00
Giờ Hoạt Động
Store hours
024 7300 2499
Thông Tin Liên Hệ
Contact information
Accessories
Entertainment
Men's Fashion
Ngành Hàng
Category
Thông Tin
About
Owndays là thương hiệu mắt kính đến từ Nhật Bản. Tại Owndays Crescent Mall., kính của bạn sẽ được hoàn thành trong vòng 20 phút sau khi thanh toán!
Owndays is a brand of glasses from Japan. At Owndays Crescent Mall, your glasses will be completed within 20 minutes after payment!
C Rewards
Non C Rewards Partners
Non C Rewards Partners

Sản Phẩm Nổi Bật
Recommended items
No items found.