< BACK TO INDEX< QUAY LẠI

Paris Baguette

GF
Vị Trí
Location
10:00 - 22:00
Giờ Hoạt Động
Store hours
028 5414 1514
Thông Tin Liên Hệ
Contact information
Ẩm Thực
Entertainment
Men's Fashion
Ngành Hàng
Category
Thông Tin
About
Paris Baguette là thương hiệu chuỗi bánh ngọt và cà phê quốc tế mang đến trải nghiệm thú vị, vui vẻ tạo xu hướng mới cùng với những dòng sản phẩm chất lượng nhất, đầy sáng tạo và luôn hướng về khách hàng. Giá trị cốt lõi của Paris Baguette là chuỗi bánh ngọt được truyền cảm hứng bởi ẩm thực nước Pháp và luôn sáng tạo đổi mới.
Paris Baguette aspires to deliver happiness to our customers with the best product quality, customer-oriented mind, and creative mind. At our core, we are a bakery that is French inspired and innovates through global influences.
C Rewards
Non C Rewards Partners

None

Sản Phẩm Nổi Bật
Recommended items
No items found.
Accessories
Car Showroom
Children's Fashion
Department Store
Education
Electronics
Entertainment
Food & Beverage
Furniture & Homeware
Health & Beauty
Jewelry/Watches
Male Fashion
Mixed Fashion
Others
Sale Event Page
Shoes & Bags
Sports and Lifestyle
Supermarket
Toy
Women's Fashion
View mall map
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Xem Bản Đồ
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.