< BACK TO INDEX< QUAY LẠI

PastaMania

4F
Vị Trí
Location
10:00- 22:00
Giờ Hoạt Động
Store hours
028 5414 1243
Thông Tin Liên Hệ
Contact information
Food & Beverage
Entertainment
Men's Fashion
Ngành Hàng
Category
Thông Tin
About
PastaMania là một nhà mì ống chuyên nghiệp với hương vị Ý đích thực. PastaMania Crescent Mall cung cấp các món ăn đến từ Ý và bầu không khí thân mật, được mô phỏng theo khái niệm quảng trường Ý, trung tâm của cuộc sống công cộng ở Ý.
PastaMania is a pasta player with an authentic Italian focus. PastaMania Crescent Mall offers Italian cuisine with an intimate ambiance, modeled after the Italian piazza concept, the center of public life in Italy.
C Rewards
Non C Rewards Partners
Special discounts are applied for C Rewards members. Download Crescent Mall app now!

Sản Phẩm Nổi Bật
Recommended items
No items found.