< BACK TO INDEX< QUAY LẠI
No items found.

PNC Bookstore

4F
Vị Trí
Location
10:00 - 22:00
Giờ Hoạt Động
Store hours
028 5414 1054
Thông Tin Liên Hệ
Contact information
Giáo Dục
Entertainment
Men's Fashion
Ngành Hàng
Category
Thông Tin
About
Cửa hàng sách Phương Nam - PNC là thương hiệu nhà sách nổi tiếng và uy tín trong nước. Đến với Crescent Mall, PNC chuyên bán các loại sách, truyện tranh và dụng cụ văn phòng phẩm.
C Rewards
Non C Rewards Partners
Không Phải Đối Tác C Rewards.
No items found.

Sản Phẩm Nổi Bật
Recommended items
No items found.
Accessories
Car Showroom
Children's Fashion
Department Store
Education
Electronics
Entertainment
Food & Beverage
Furniture & Homeware
Health & Beauty
Jewelry/Watches
Male Fashion
Mixed Fashion
Others
Sale Event Page
Shoes & Bags
Sports and Lifestyle
Supermarket
Toy
Women's Fashion
View mall map
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Xem Bản Đồ
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.