< BACK TO INDEX< QUAY LẠI

Samsung

3F
Vị Trí
Location
10:00 - 22:00
Giờ Hoạt Động
Store hours
028 5413 7709
Thông Tin Liên Hệ
Contact information
Electronics
Entertainment
Men's Fashion
Ngành Hàng
Category
Thông Tin
About
Cửa hàng đại diện của Samsung tại Crescent Mall cung ấp các thiết bị công nghệ, điện thoại của hãng Samsung nổi tiếng từ Hàn Quốc.
Samsung's store representative at Crescent Mall provides technology equipment, phones of famous Samsung from Korea.
C Rewards
Non C Rewards Partners
Non C Rewards Partners

Sản Phẩm Nổi Bật
Recommended items
No items found.