< BACK TO INDEX< QUAY LẠI

Samsung

3F
Vị Trí
Location
10:00 - 22:00
Giờ Hoạt Động
Store hours
028 5413 7709
Thông Tin Liên Hệ
Contact information
Hàng Điện Tử
Entertainment
Men's Fashion
Ngành Hàng
Category
Thông Tin
About
Cửa hàng đại diện của Samsung tại Crescent Mall cung ấp các thiết bị công nghệ, điện thoại của hãng Samsung nổi tiếng từ Hàn Quốc.
C Rewards
Non C Rewards Partners
Không Phải Đối Tác C Rewards.

Sản Phẩm Nổi Bật
Recommended items
No items found.