< BACK TO INDEX< QUAY LẠI

Yellow Pot

5F
Vị Trí
Location
10:00 - 22:00
Giờ Hoạt Động
Store hours
08 6853 6169
Thông Tin Liên Hệ
Contact information
Food & Beverage
Entertainment
Men's Fashion
Ngành Hàng
Category
Thông Tin
About
Yellow Pot tại Crescent Mall là cửa hàng ăn chuyên phục vụ các món ăn với phong cách cơm thố, cơm niêu đặc trưng, đầy tinh tế.
Yellow Pot in Crescent Mall is the food store specializes in serving dishes with rice style and delicate rice.
C Rewards
Non C Rewards Partners
Special discounts are applied for C Rewards members. Download Crescent Mall app now!

Sản Phẩm Nổi Bật
Recommended items
No items found.