< BACK TO INDEX< QUAY LẠI

L'Usine

GF
Vị Trí
Location
10:00 - 22:00
Giờ Hoạt Động
Store hours
Thông Tin Liên Hệ
Contact information
Ẩm Thực
Entertainment
Men's Fashion
Ngành Hàng
Category
Thông Tin
About
L'Usine mang đến lối sống và thiết kế quốc tế của người Việt Nam, tạo ấn tượng lâu dài và mang lại cảm giác khám phá Crescent Mall.
C Rewards
Non C Rewards Partners
Áp Dụng Ưu Đãi Đặc Biệt Cho Thành Viên C Rewards!

Platinum

Sản Phẩm Nổi Bật
Recommended items
No items found.
Accessories
Car Showroom
Children's Fashion
Department Store
Education
Electronics
Entertainment
Food & Beverage
Furniture & Homeware
Health & Beauty
Jewelry/Watches
Male Fashion
Mixed Fashion
Others
Sale Event Page
Shoes & Bags
Sports and Lifestyle
Supermarket
Toy
Women's Fashion
View mall map
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Xem Bản Đồ
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.